رستوران ترکی لانیا-(بهشتی) 8348
رویا
14 اسفند 1392

رستوران ترکی لانیا (بهشتی)

ایران - تهران - تهران عباس آباد، خیابان بهشتی، نرسیده به سهروردی شمالی، پلاک ۱۳۰

رستوران لانیا غذای ترکی رستوران تهران

تبلیغات