مستر دیزی-(گاندی) | Mr. Dizi 897
Mahnaz
19 اسفند 1392

مستر دیزی (گاندی) | Mr. Dizi

ایران - تهران - تهران خیابان گاندی، نبش شمال غرب همت، جنب چرم لدرلی

آبگوشت دیزی مستر دیزی