موزه علوم و فنون- 785
Setareh Solati
13 اسفند 1392

موزه علوم و فنون 

ایران - اصفهان - اصفهان میدان آزادی خ سعادت آباد خ مصلی مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فولاد روبروی باغ طوبی

میراث فرهنگی اصفهان موزه در اصفهان