قلعه سارویه-(تپه اشرف) 16012
Azadeh
30 شهریور 1393

قلعه سارویه (تپه اشرف)

ایران - اصفهان - اصفهان کنار پل شهرستان (خیابان سلمان فارسی) و در کناره شمالی زاینده رود

تپه های تاریخی ایران جاذبه های تاریخی اصفهان