برگر کماچ- 13627
ملیحه یزدیان
09 فروردین 1393

برگر کماچ 

ایران - تهران - تهران خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله، بین رودخانه و چهارم

برگر تهران فست فود تهران