رستوران چینی مانسون- 13443
یکتا انتظام
28 فروردین 1393

رستوران چینی مانسون 

ایران - تهران - تهران خیابان گاندی جنوبی، نبش چهارم گاندی، مرکز خرید گاندی، طبقه همکف، واحد ۸

غذای آسیایی رستوران تهران رستوران های تهران رستوران چینی