رستوران پرایم- 8829
سپیده
15 اسفند 1392

رستوران پرایم 

ایران - تهران - تهران ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زاینده رود، مجتمع پارک پرنس بلوک ۲۱

رستوران تهران رستوران پرایم غذای دریایی غذای گریل غذای فرنگی پرایم