رستوران پرایم- 8819
سحر اسکندری
14 خرداد 1393

رستوران پرایم 

ایران - تهران - تهران ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زاینده رود، مجتمع پارک پرنس بلوک ۲۱

رستوران تهران رستوران پرایم غذای دریایی غذای گریل غذای فرنگی پرایم