رستوران نرگس- 13761
روشا ریاحی
08 مرداد 1393

رستوران نرگس 

ایران - تهران - تهران اقدسیه ، بعد از چهارراه آجودانیه ، خیابان ناز ، شماره ۱۲

رستوران تهران غذای فرنگی غذای ایتالیایی