رستوران پاپاراتزی- 2261
سودا حسام
19 اردیبهشت 1393

رستوران پاپاراتزی 

ایران - تهران - تهران زعفرانیه، سه راه آصف، روبروی خیابان طاهری، مجتمع بامیک، طبقه دوم

رستوران ملل رستوران پاپاراتزی غذاهای فرنگی دکوراسیون مدرن

x