رستوران خانه آسیایی- 13974
Hafez Khodabakhsh
16 شهریور 1393

رستوران خانه آسیایی 

ایران - تهران - تهران میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زاینده رود، مجتمع پارک و پرنس، واحدهای تجاری

رستوران تهران رستوران آسیایی غذای آسیایی سوشی