دریاچه فشافویه-(دریاچه تفریحی فشافویه) | Fashafuyeh Lake 1534
سودا چاوشی
12 مرداد 1393

دریاچه فشافویه (دریاچه تفریحی فشافویه) | Fashafuyeh Lake

ایران - تهران - حسن آباد اتوبان تهران به سمت قم ، کیلومتر ۱۸ بعد از عوارضی ، کیلومتر ۵ بعد از زیر گذر اتوبان (خروجی رباط کریم) به سمت حسن آباد

جاذبه های تفریحی تهران دریاچه های مصنوعی جت اسکی قایق سواری دریاچه تفریحی تفریح و سرگرمی