رستوران شمشیری- 438
Reyhunak
23 تیر 1393

رستوران شمشیری 

ایران - تهران - تهران سعادت آباد، بالاتر از کاج، روبروی بیمارستان مدرس، ابتدای باغستان یکم

شمشیری چلوکباب کباب غذای ایرانی رستوران ایرانی