برگ برگر- 390
سودا امیری پور
17 خرداد 1393

برگ برگر 

ایران - تهران - تهران ابتدای پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، بلوار شهرزاد،ابتدای خیابان شیدایی، پلاک ۱۱

فست فود تهران برگر تهران