رستوران ساحل- 15650
عسل
13 خرداد 1393

رستوران ساحل 

ایران - تهران - تهران شهرک غرب، خیابان شهید فرحزادی، سه راه ایثار ،نبش گلبرگ ۱

رستوران تهران رستوران ایرانی غذای ایرانی