رستوران ساحل- 15648
یکتا انتظام
05 تیر 1393

رستوران ساحل 

ایران - تهران - تهران شهرک غرب، خیابان شهید فرحزادی، سه راه ایثار ،نبش گلبرگ ۱

رستوران تهران رستوران ایرانی غذای ایرانی