کاخ موزه صاحبقرانیه- 16045
دیانا جمشیدی
30 اردیبهشت 1393

کاخ موزه صاحبقرانیه 

ایران - تهران - تهران خیابان باهنر، میدان نیاوران، ضلع شمالی میدان، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

موزه موزه های ایران