رستوران چیک و چیک- 253
Seraj Vahdati
01 اردیبهشت 1393

رستوران چیک و چیک 

ایران - تهران - تهران خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، بعد از خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷۳

رستوران تهران مرغ ارگانیک