زندان هارون الرشید- 16787
Arash Barahmand
10 مرداد 1393

زندان هارون الرشید 

ایران - تهران - ری کیلومتر ۱۰ جاده تهران به سمنان - ۳ کیلومتری شمال غربی غنی آباد و در دامنه کوه مسگرآباد

جاذبه های تاریخی ایران آثار ملی ایران زندان هارون الرشید

x