پل باقر آباد- 156
Sara Soltani
01 اردیبهشت 1393

پل باقر آباد 

ایران - تهران - ورامین جاده تهران به ورامین، ۲۵ کیلومتری جنوب غربی تهران

پل های تاریخی ایران پل های تاریخی

تبلیغات