آتشکده ری- 16276
غزل امامی
26 اسفند 1392

آتشکده ری 

ایران - تهران - ری شهر ری، سمت راست جاده ری به ورامین، در جنوب شرقی حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، روستای قلعه نو

آتشکده های ایران میراث فرهنگی جاذبه های طبیعی تهران