استودان گبرها- 148
Ayda Mohammadi
05 خرداد 1393

استودان گبرها 

ایران - تهران - ری شهر ری، چهار راه خط راه آهن، پشت دانشگاه آزاد اسلامی، سمت راست جاده مشیریه در دامنه کوه

جاذبه های تاریخی تهران