تکیه نیاوران- 9215
shahab sharifi
08 مرداد 1393

تکیه نیاوران 

ایران - تهران - تهران خیابان شیهد باهنر، بعد از کاخ نیاوران، نبش خیابان مسجد

تکیه نیاوران حسینیه در تهران