مسجد و مدرسه حکیم باشی- 16794
Parvin Salami
24 اردیبهشت 1393

مسجد و مدرسه حکیم باشی 

ایران - تهران - تهران خیابان پامنار، کوچه مروی، قبل از حاجیان، پلاک ۱۸۰

بناهای تاریخی ایران مسجدهای ایران