باغ موزه نگارستان- 334
دلسا افضلیان
22 فروردین 1393

باغ موزه نگارستان 

ایران - تهران - تهران میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، خیابان شریعتمدار

بناهای تاریخی ایران موزه در تهران

x