کافه پترا- 4504
M. G. Andjedani
02 اردیبهشت 1393

کافه پترا 

ایران - تهران - تهران میرداماد، نرسیده به پل، پاساژ کسری، طبقه زیر همکف

کافه کافی شاپ کافه تهران