موزه طبیعت و حیات وحش هفت چنار- 16671
Ghafour Farhangjou
16 اردیبهشت 1393

موزه طبیعت و حیات وحش هفت چنار 

ایران - تهران - تهران خیابان قزوین، خیابان برادران عرب، میدان بریانک، خیابان هفت چنار، خیابان دعوتی، پلاک ۳۷

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران بناهای دوران قاجار