موزه سکه- 16808
Roza Karimii
05 فروردین 1393

موزه سکه 

ایران - تهران - تهران میدان امام خمینی، ساختمان مرکزی بانک سپه

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران