حمام وکیل- 35087
سمانه
16 خرداد 1393

حمام وکیل 

ایران - فارس - شیراز بلوار کریمخان زند ، خیابان آیت الله طالقانی ، کنار مسجد وکیل

حمام های تاریخی ایران جاذبه های تاریخی شیراز shgb