موزه حج- 16776
Mary Rz
19 خرداد 1393

موزه حج 

ایران - تهران - تهران خیابان آزادی، سازمان حج و زیارت، طبقه همکف

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران

x