موزه فرش رسام عرب زاده- 1637
شقایق
08 اردیبهشت 1393

موزه فرش رسام عرب زاده 

ایران - تهران - تهران خیابان پاسداران، بوستان یکم، کوچه زمردیان، پلاک ۶

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران