موزه عکاسخانه-(عکسخانهٔ شهر) 1560
Paniz
24 فروردین 1393

موزه عکاسخانه (عکسخانهٔ شهر)

ایران - تهران - تهران میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز

موزه موزه های ایران