موزه عکاسخانه-(عکسخانهٔ شهر) 1559
Mahdi Mir-Mohammad
22 مرداد 1393

موزه عکاسخانه (عکسخانهٔ شهر)

ایران - تهران - تهران میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز

موزه موزه های ایران

x