موزه استاد صبا- 274
سارا
22 فروردین 1393

موزه استاد صبا 

ایران - تهران - تهران میدان بهارستان، خیابان ظهیرالاسلام، پلاک ۹۴

موزه در تهران میراث فرهنگی تهران