مرغ بریان امین- 17346
Sepehr Abrishamchi
08 اسفند 1392

مرغ بریان امین 

ایران - البرز - کرج عظیمیه، بین میدان اسبی و مهران، نبش چهارراه نیک نژادی شمالی

فست فود کرج

x