مجموعه تئاتر شهر- 1507
سمیرا درخشان
18 شهریور 1393

مجموعه تئاتر شهر 

ایران - تهران - تهران خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان انقلاب، جنب پارک دانشجو

تئاتر نمایش سالن نمایش