روستای صفرا بسته- 17037
ناهید حیاتی
31 شهریور 1393

روستای صفرا بسته 

ایران - گیلان - رشت آستانه اشرفیه، جاده کیاشهر بعد از تمچال، روبروی پاسگاه پرکاپشت

جاذبه های طبیعی گیلان روستا مناطق بکر کشور