باشگاه ورزشی سرو- 17025
محبوبه کاظمیان
21 اردیبهشت 1393

باشگاه ورزشی سرو 

ایران - تهران - تهران خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، فرهنگسرای بانو، جنب کتابخانه سرو

بدنسازی یوگا آموزش ورزش یوگا