باشگاه ورزشی باغ فردوس- 16995
شيدا معینی
07 اردیبهشت 1393

باشگاه ورزشی باغ فردوس 

ایران - تهران - تهران خیابان ولیعصر، خیابان طوسی، کوچه دلبر، روبروی کتابخانه باهنر

بدنسازی استخر روباز تهران