روستای تسیه- 16919
یکتا انتظام
30 تیر 1393

روستای تسیه 

ایران - گیلان - خمام میدان بزرگ کمربندی خمام بین جاده ی خشکبیجار و جاده ی انزلی جاده ی فرعی دیگری هست که با رفتن حدود ۶کیلومتر از این جاده به تسیه می رسید

جاذبه های طبیعی گیلان روستا