روستای فشتکه- 16742
شبنم
07 فروردین 1393

روستای فشتکه 

ایران - گیلان - خمام ۱. در راه اصلی جاده رشت-انزلی ۲.چاپارخانه، روستای فشتکه

روستا جاذبه طبیعی گیلان