روستای لیما- 17125
LIMA
31 شهریور 1393

روستای لیما 

ایران - گیلان - رودسر ۶۳ کیلومتری جنوب شهرستان رودسر، بخش رحیم آباد، منطقه اشکور

روستا جاذبه های طبیعی گیلان

تبلیغات