پارک دانشجو- 15678
ناهید حیاتی
24 شهریور 1393

پارک دانشجو 

ایران - گیلان - رشت میدان یخسازی، کمربندی شهید بهشتی، نبش بلوار دانشجو

پارک های ایران جاذبه های طبیعی رشت