روستای پلام- 16383
ناهید حیاتی
28 شهریور 1393

روستای پلام 

ایران - گیلان - رحیم آباد بخش رحیم آباد، دهستان اشکور سفلی، روبروی منطقه گردشگری سفید آب، روستای پلام

روستا جاذبه های طبیعی گیلان مناطق بکر کشور