روستای پلام- 15745
آلینا
08 فروردین 1393

روستای پلام 

ایران - گیلان - رحیم آباد بخش رحیم آباد، دهستان اشکور سفلی، روبروی منطقه گردشگری سفید آب، روستای پلام

روستا جاذبه های طبیعی گیلان مناطق بکر کشور

x