آبشار زمرد حویق- 15771
سعیده
02 اردیبهشت 1393

آبشار زمرد حویق 

ایران - گیلان - حویق فاصله این آبشار از بازار شهر حویق ۹ کیلومتر و از شهر تالش حدود ۴۹ کیلومتر ِ

آبشار مناطق بکر کشور جاذبه های طبیعی گیلان irwaterfal

x