آبشار زمرد حویق- 15770
Sepehr Abrishamchi
13 تیر 1393

آبشار زمرد حویق 

ایران - گیلان - حویق فاصله این آبشار از بازار شهر حویق ۹ کیلومتر و از شهر تالش حدود ۴۹ کیلومتر ِ

آبشار مناطق بکر کشور جاذبه های طبیعی گیلان irwaterfal