پیست کارتینگ فرمولا- 15330
ناهید حیاتی
23 شهریور 1393

پیست کارتینگ فرمولا 

ایران - گیلان - بندرانزلی جاده رشت به انزلی، کیلومتر ۵ جاده زیبا کنار، سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

ماشین کارتینگ پیست کارتینگ جاذبه های طبیعی بندرانزلی