روستای لزور- 15084
آلینا
19 اسفند 1392

روستای لزور 

ایران - تهران - فیروزکوه فاصله ۱۶۵ کیلومتری شمال شرقی تهران، ۴۵ کیلومتری شمال غربی فیروزکوه

جاذبه های طبیعی تهران روستا مناطق بکر