روستای لزور- 15082
علے ابراهیمے
16 شهریور 1393

روستای لزور 

ایران - تهران - فیروزکوه فاصله ۱۶۵ کیلومتری شمال شرقی تهران، ۴۵ کیلومتری شمال غربی فیروزکوه

جاذبه های طبیعی تهران روستا مناطق بکر